bird
sun

 

Niepubliczne żłobki "Klub Maluszka Cztery Słonie" są dofinansowane z budżetu państwa ze środków Programu Rządowego "MALUCH+ 2021" - moduł 4 (dofinansowanie miejsc opieki w żłobku).

Wartość dofinansowania i całkowite wykonanie zadania wynosi: 54.720,00 zł.

Celem Programu jest częściowe dofinansowanie comiesięcznych kosztów pobytu w żłobku dla danego Dziecka, ponoszone przez Rodzica, w roku kalendarzowym 2021. Żłobek pozyskuje fundusze z budżetu państwa, po czym, jako pośrednik, zwraca Rodzicom należną, przyznaną im kwotę ww. dofinansowania "MALUCH+2021" - moduł 4.