bird
sun

W naszym Żłobku oferujemy:

 

 

- małe grupy;

- ciepłą, miłą i profesjonalną opiekę nad dzieckiem;

- wodę mineralną posiadającą atest Instytutu Matki i Dziecka z możliwością dozowania na ciepłą i zimną;

- wyżywienie w formie cateringu (śniadania, obiadki, podwieczorki). Catering jest płatny, a cena podawana jest z wyprzedzeniem na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w budynku Żłobka. Firma cateringowa jest pod ścisłym nadzorem Sanepidu. Dla tych z dzieci, które nie będą korzystać z cateringu, Rodzice przynoszą mleko, kaszki i słoiczki;

- 24-godzinne ubezpieczenie dziecka.

 

 

W ramach zajęć edukacyjnych w naszym Żłobku proponujemy:

 

 

- szeroką gamę zajęć plastycznych, ruchowych i muzycznych;

- gimnastykę dla Starszaków (Maluszki mają indywidualny plan dnia);

- realizację scenariuszy zajęć dla obu grup wiekowych z książki pt.: „Wielki podręcznik dla nauczycieli żłobków i przedszkoli”. Zagadnienia teoretyczne, zabawy, pomysły, scenariusze. Autor: Manual de la Maestra de Prescolal. Tłum.: Aleksandra Polesek, Wydawnictwo „Jedność” 2011;

- zajęcia dla Starszaków z wykorzystaniem następujących programów przedszkolnych: „Rośnij z DIDASKO”, „Kalendarz Przedszkolaka, Przewodnik Metodyczny Ze Scenariuszami Zajęć Cz.1, 2 i 3, Praca Zbiorowa Wydawnictwa Szkolnego PWN,  A ja rosnę i rosnę. Trzylatek - Przewodnik Metodyczny Wyd. MAC cz. 1, 2, 3 i 4, Garść radości, szczypta złości. Mnóstwo zabawnych ćwiczeń z uczuciami Jovenki Tomaszewskiej i Wojciecha Kołyszko - wyd. GW, scenariusze zabaw z kolorowankami oraz scenariusze zabaw autorstwa kadry żłobkowej, a także scenariusze  z konkursów nt. zdrowego odżywiania Fundacji NUTRICIA (za zgodą i wiedzą obu stron);

- organizację urodzin i różnych imprez dla dzieci i rodziców.

 


 

 
 

Nasz podstawowy program wychowania przedszkolnego pn.: "Przedszkolne zabawianki. Jak po sznurku..." Alicji Guły będące częścią ogólnego programu „Rośnij z Didasko” jest programem opartym na edukacji wspierającej rozwój każdego dziecka. Został opracowany zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej i zgodnie ze zmianami, jakie zawiera nowa reforma szkolna. Kładzie nacisk na takie właściwości rozwojowe jak: zdolność obserwacji, pamięć, koncentracja, ciekawość, wyobraźnia, poznawanie zjawisk, potrzeba wyjaśniania, twórcza postawa wobec świata, satysfakcja i radość z rozwiązania problemów, indywidualny styl myślenia i działania. Jakość rozwoju dziecka uzależnia od jakości jego doświadczeń w okresie przedszkolnym. Promuje szeroko pojęty rozwój rozumiany jako: poczucie własnej wartości, ciekawość oraz niezależność emocjonalna. Wskazuje na rozwijanie takich umiejętności, jak:

- porozumiewanie się,

- zdolność rozumowania i rozwiązywania problemów,

- samodzielność,

- umiejętność zabawy i pracy, kreatywność, umiejętność poszukiwania (wszystko to rozwija się we współpracy z innymi, w zabawie).

Program ten podkreśla indywidualność każdego dziecka (zarówno ze szczególnymi zdolnościami, jak i z deficytami rozwojowymi, któremu trudniej przychodzi osiąganie pewnych umiejętności). Zakłada, że właściwą osobą, która towarzyszy dziecku w odkrywaniu świata i własnych wartości, jest nauczyciel akceptujący dziecko, kierujący się w swoim postępowaniu miłością i dobrocią, prawdomówny, nastawiony na modyfikowanie informacji dotyczących dziecka, szanujący jego godność osobistą, niepowtarzalność, będący dla dziecka autorytetem w wielu dziedzinach, a zwłaszcza autorytetem moralnym.

 

(Przedszkolne zabawianki. Jak po sznurku... Alicja Guła. Wyd. Didasko, Warszawa 2010r. z: Program wychowania przedszkolnego. Rośnij z DIDASKO.Ryta Folejewska. Wydawnictwo Didasko s.c.)

 

Program został dopuszczony do użytku przez MEN - numer dopuszczenia: DKW-4013-10/01).