bird
sun

Zajęcia dodatkowe prowadzone w żłobku:

 

1) Rytmika dla Smyka w wieku od  1,5 do 3 lat:

RYTMIKA - zajęcia muzyczno - ruchowe i ogólnorozwojowe. Głównym celem zajęć jest umuzykalnienie dzieci i rozwijanie ich zdolności muzycznych poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie.
Ćwiczenia:
- oddechowe, rozluźniające
- wyrażenie ruchem określonych stanów i sytuacji
- interpretacja ruchowa treści piosenek
- zabawy rytmiczno - taneczne
- przedstawianie za pomocą gestu i mimiki
- rytmiczne oraz śpiewanie piosenek.

 

2) Wizyty LOGOPEDY i dodatkowe konsultacje (w ramach czesnego)

Ich celem jest zapewnienie naszym Maluszkom ćwiczeń wspomagających rozwój mowy w formie zabawowej. Przeprowadzone zostaną również przesiewowe testy logopedyczne (tylko za zgodą Rodziców), które pozwolą ocenić poziom rozwoju mowy u Dzieci.

3) Zajęcia z języka angielskiego - prowadzone codziennie dla obu grup, metodą Helen Doron.

4) Zajęcia ruchowe metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - prowadzone dla obu grup wiekowych trzy razy tygodniowo.

5) Zajęcia muzyczne z Panią Natalią Bury "Music Point" z elementami teatru - comiesięczny cykl zajęć umuzykalniających, prowadzonych przez Panią Natalię Bury. Są prawdziwe instrumenty, gra na nich, zabawa oraz piosenki dla Dzieci.

6) zajęcia z fizjoterapii, prowadzone przez specjalistę (w ramach czesnego) - raz w tygodniu ćwiczenia i zabawy z panią fizjoterapeutką.

7) zajęcia z panią psycholog (w ramach czesnego) - raz w tygodniu, obserwacje i rozmowy, pomoc - raz w tygodniu, a dla Rodziców: spotkania comiesięczne z naszą panią psycholog :)

8) dogoterapię - raz w miesiącu, prowadzi firma "Profesor Pies" (w ramach czesnego).

9) sensoplastyka - raz w miesiącu, prowadzona przezm wykwalifikowane panie sensoplastyczki.